Lange woorden

Er bestaat een woord dat duizenden letters telt, en als je het uitspreekt, ben je 3,5 uur verder.

Woorden kunnen lang worden. Heel lang.
Dat komt doordat je in veel talen nieuwe woorden kunt maken door bestaande woorden aan elkaar te plakken.

Het langste woord dat opgenomen is in de Dikke Van Dale, is 'meervoudigepersoonlijkheidsstoornis' (35 letters).

Ook onze Oosterburen kunnen er wat van.
Een bekend voorbeeld is 'Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz (63 letters), de naam van een wet over het toezicht op de etikettering van rundvlees.

Maar dit Duitse woord is bij lange na niet het langste woord ter wereld.
Het langste woord ter wereld is de scheikundige naam voor het eiwit titine:
methionylthreonylthreonylglutaminylalanyl(…)isoleucine.
Dit woord, dat hier zeer verkort is weergegeven, telt niet minder dan 189.819 letters.