Tolken

Tolken

Voor die situaties waarin u binnen uw bedrijf, instelling of kantoor met anderstaligen te maken krijgt, kan voor een goede communicatie een tolk noodzakelijk zijn. Ook in een dergelijk geval kan Vertaalservice Centipede u helpen.

Vertaalservice Centipede beschikt voor een groot aantal talen over ervaren tolken. Het gaat hierbij om gesprekstolken, gerechtstolken en notaristolken. Velen daarvan zijn beëdigd en ingeschreven in het register van het Bureau Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv).


Offerte aanvragen


De persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact.
Lees de privacyverklaring voor meer informatie.