Blogs

Van Dale heeft klimaatklever uitgeroepen tot woord van het jaar 2022.
De definitie van het woord luidt: "activist die zich aan een object van symbolische waarde vastplakt om de aandacht van het publiek te vestigen op de klimaatproblematiek".

Veel mensen weten niet wat er allemaal bij komt kijken bij het vertalen van een document.
Klanten zien vaak alleen het eerste deel van het vertaalproces – het aanleveren van een brontekst – en het laatste deel – de vertaling. Maar het vertaalproces bestaat uit meerdere stappen.

Er bestaat een woord dat duizenden letters telt, en als je het uitspreekt, ben je 3,5 uur verder.

Woorden kunnen lang worden. Heel lang.
Dat komt doordat je in veel talen nieuwe woorden kunt maken door bestaande woorden aan elkaar te plakken.

Als het land wordt bedoeld, gaat de voorkeur uit naar Oekraïne, zonder lidwoord.

Dutch komt van de oude benaming Duitsch of Dietsch voor het Nederlands.

Dit Engelse zinnetje van Monty Python heeft na ruim vijftig jaar een plek gekregen in de Dikke Van Dale.
Het zinnetje werd gebruikt in de serie Monty Python's Flying Circus om komische sketches over totaal verschillende onderwerpen aan elkaar te plakken.

De officiële Engelse aanduiding van Nederland is the Netherlands. In het buitenland is Nederland echter vooral bekend als Holland.

Als een beëdigde vertaling voor het buitenland is bestemd, wordt vaak om een legalisatie gevraagd.
Legalisatie betekent dat de handtekening van de beëdigd vertaler op echtheid wordt gecontroleerd.

Een beëdigde vertaling is een rechtsgeldige vertaling van een officieel document en wordt gemaakt door een beëdigd vertaler.

Een beëdigd vertaler is ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) en heeft voor de rechtbank een eed afgelegd.

Zet de persoonsvorm in het enkelvoud als de delen van het onderwerp (de woorden na zowel en als) allebei in het enkelvoud staan.
Zet de persoonsvorm in het meervoud als een of beide delen van het onderwerp in het meervoud staan.